Region Jämtland Härjedalen

Kulturstöd till Professionella kulturskapare

Stödet kan användas till bland annat arrangemang, produktioner och projekt inom kulturområdet med fokus på kvalitet och konstnärlig förnyelse.

2023 års ansökningstider
15 februari - 15 mars
15 september - 15 oktober

Nivån på stödet avgörs utifrån ansökans innehåll och budget samt koppling till kulturstödens syfte. Inkomna ansökningar bedöms av en arbetsgrupp bestående av representanter från enheterna Kulturutveckling och Estrad Norr.

BESLUT och redovisning

Beslut om ansökt kulturstöd tas snarast efter ansökningsperiodens slut. Beviljat stöd rekvireras enligt anvisningar innan aktivitetens/projektets genomförande, dock före nästa ansökningsperiod.

Bidraget ska redovisas enligt beslutet. Om förändringar uppstår som gör att den slutliga idén skiljer sig markant från ursprungsansökan ska Område Kultur och bildning kontaktas.

Redovisningsblankett (pdf) Pdf, 54.1 kB.Högerklicka och välj Spara länk som eller Ladda ned. Blanketten kan sedan fyllas i direkt på datorn.

Senast uppdaterad: 2023-03-17