Region Jämtland Härjedalen

Ansökan om STARTstöd-Återstart

Boende och verksam * (obligatorisk)
Boende och verksam

Vilket område är du huvudsakligen verksam inom
Vilket område är du huvudsakligen verksam inom


Kan bifogas om ni vil tillägga något
Behörighet * (obligatorisk)
Behörighet

Intygande * (obligatorisk)
Intygande

Den sökande kan bli återbetalningsskyldig om det visar sig att beslut om bidrag har fattats på felaktiga grunder, om villkor inte uppfylls, om medlen används felaktigt eller om redovisning uteblir.

Senast uppdaterad: 2021-11-19