Region Jämtland Härjedalen

Kulturbidrag

2022 års ansökningstider
15 februari - 15 mars
15 september - 15 oktober

Regionen kan stödja tidsbegränsade projekt av regionalt intresse. Du kan söka bidrag för Kulturprojekt, Arrangemang och Produktion och verksamheten ska ske i länet. Syftet med Kulturbidrag är att bidra till att uppnå ambitionerna med den regionala kulturplanen Pdf, 6 MB. (.pdf)

Maxbelopp för ansökan om Kulturbidrag är 40 000 kronor. För belopp som överstiger detta, kontakta Kulturen i god tid innan ansökan.

Regler och villkor för kulturbidrag Pdf, 132.6 kB. (pdf)

Särskilda villkor

Särskilda prioriteringar

Kulturprojekt

  • Projekt som omfattar minst tre kommuner eller har annat regionalt intresse.

Arrangemang

Produktion

  • Produktioner inom scenkonst, dvs teater, dans, nycirkus eller annan performativ scenkonst.
  • Produktioner som är offentliga och minst 30 min.


Så här går ansökan och redovisning till

Ansökan

Vänligen respektera våra ansökningstider. Ansökningshandlingar som inkommer efter våra utlysta ansökningsperioder hanteras inte. Beslut om bidrag fattas normalt inom två till tre veckor efter att ansökningsperioden har stängt. Beslut skickas till angiven e-postadress. Beviljade medel ska rekvireras snarast med hjälp av den rekvisitionsblankett som skickas ut tillsammans med beslutet.

Ansökan görs på särskilt formulär i menyn till höger. Dessa formulär finns tillgängliga mellan 15 februari och 15 mars samt mellan 15 september och 15 oktober.

redovisning

Bidraget ska redovisas inom två månader efter projektets/arrangemangets genomförande på redovisningsblanketten nedan. Om förändringar uppstår som gör att den slutliga aktiviteten skiljer sig markant från ursprungsansökan ska Område Kultur kontaktas.

Redovisningsblankett (pdf) Pdf, 54.1 kB.
Högerklicka och välj Spara länk som eller Ladda ned. Blanketten kan sedan fyllas i direkt på datorn.

Vi hanterar personuppgifter enligt gällande dataskyddslagstiftning. Du kan läsa mer om hur vi behandlar dina uppgifter på https://regionjh.se/gdpr Länk till annan webbplats.

beviljade Kulturbidrag

Beviljade Kulturbidrag region Jämtland Härjedalen 2020 (.pdf) Pdf, 47.1 kB.
Beviljade Kulturbidrag region Jämtland Härjedalen 2019 (.pdf) Pdf, 44.2 kB.

Senast uppdaterad: 2022-09-6