Region Jämtland Härjedalen

Kulturbidrag

Ansökningstiden för kulturbidrag är slut för i år.

2021 års ansökningstider
15 februari - 15 mars
15 september - 15 oktober

Regionen kan stödja tidsbegränsade projekt av regionalt intresse. Du kan söka bidrag för Kulturprojekt, Arrangemang och Produktion och verksamheten ska ske i länet. Använd formuläret nedan. Syftet med Kulturbidrag är att bidra till att uppnå ambitionerna med den regionala kulturplanenPDF (.pdf)

Maxbelopp för ansökan om Kulturbidrag är 40 000 kronor. För större projekt, kontakta Kulturen i god tid innan ansökan.

Särskilda villkor

  • Bidraget kan sökas av föreningar eller juridiska personer (ej enskilda).
  • Egen medfinansiering krävs för beviljande av bidrag.
  • I ansökan ska bland annat anges hur män och kvinnor, flickor och pojkar, påverkas av projektet.
  • Kulturbidraget får inte gå till redan genomförda projekt, investeringar, enskilda personers studieresor eller utbildning eller produktionskostnader för böcker, skrifter, CD-skivor, fonogram eller filmer.
  • Region Jämtland Härjedalens logotype ska alltid finnas med i marknadsföring av projektet/arrangemanget.

Särskilda prioriteringar

Kulturprojekt

  • Projekt som omfattar minst tre kommuner eller har annat regionalt intresse.

Arrangemang

  • Arrangemang som är offentliga och minst 30 min. Musikarrangemang prioriteras. Vi hänvisar även till Riksteaterns Publikutvecklingsmedellänk till annan webbplats.
  • Geografisk spridning och arrangemang för barn och unga.

Produktion

  • Produktioner inom scenkonst, dvs teater, dans, nycirkus eller annan performativ scenkonst.
  • Produktioner som är offentliga och minst 30 min.

Så här går ansökan och redovisning till

Ansökan

15 februari - 15 mars
15 september - 15 oktober

Vänligen respektera våra ansökningstider. Ansökningshandlingar som inkommer efter våra utlysta ansökningsperioder hanteras inte. Formulär för ansökan kommer att finnas på den här sidan under ansökningsperioden. Beslut om bidrag fattas normalt inom två till tre veckor efter att ansökningsperioden har stängt. Beslut skickas till angiven e-postadress. Beviljade medel ska rekvireras snarast med hjälp av den rekvisitionsblankett som skickas ut tillsammans med beslutet.

redovisning

Bidraget ska redovisas inom två månader efter projektets/arrangemangets genomförande på redovisningsblanketten nedan. Om förändringar uppstår som gör att den slutliga aktiviteten skiljer sig markant från ursprungsansökan ska Område Kultur kontaktas.

Redovisningsblankett (.pdf)PDF
Högerklicka och välj Spara länk som eller Ladda ned. Blanketten kan sedan fyllas i direkt på datorn.

Regler och villkor för kulturbidragPDF (.pdf)

Vi hanterar personuppgifter enligt gällande dataskyddslagstiftning. Du kan läsa mer om hur vi behandlar dina uppgifter på https://regionjh.se/gdprlänk till annan webbplats

beviljade Kulturbidrag

Beviljade Kulturbidrag region Jämtland Härjedalen 2020 (.pdf)PDF
Beviljade Kulturbidrag region Jämtland Härjedalen 2019 (.pdf)PDF


Senast uppdaterad: 2020-12-2