""

Arbetsstipendium inom scenkonst

Ansökningsperiod 10 oktober – 10 november 2018

Estrad Norr utlyser scenkonststipendium om 50 000 kr. Stipendiet ska ge dig som frilansande yrkesverksam inom musik, teater, musikteater och dans möjlighet att utveckla ditt konstnärliga arbete. 

Stödet kan exempelvis användas till arbets- och levnadsomkostnader under en koncentrerad arbetsperiod eller till fortbildning, arbetslokaler eller investeringar i utrustning och materia

Ansökan görs via webbformuläret här:
Ansökningsformulär – Arbetsstipendium inom scenkonst

Ansökan 

Du kan söka scenkonststipendiet en gång om året, För 2018 är ansökningsperioden 10 oktober – 10 november. Ansökan ska göras via angivet webbformulär

OBS! Ansökan måste vara Estrad Norr tillhanda senast sista ansökningsdatum för att behandlas i aktuell omgång.

Arbetsprover

Till ansökan ska bifogas motivering, meritförteckning och arbetsprover. Arbetsprover laddas upp och bifogas digitalt.

Kriterier och beslut

Bidraget kan sökas av yrkesverksamma inom scenkonst. De som i någon del frilansar prioriteras vid bedömningen. Bidrag ges inte till amatörverksamhet eller till dig som är under utbildning (inklusive konstnärlig högskola t.o.m. masternivå). För att komma i fråga ska sökande vara bosatt eller huvudsakligen verksam i Jämtland Härjedalen.

Besluten grundar sig på en bedömning av den sökandes konstnärliga kvalitet samt innehållet i ansökan. Ett jämställdhets- och mångfaldsperspektiv ska beaktas. Vikt läggs även vid att sprida bidragen över länet och till olika scenkonstuttryck.

Beslutet meddelas per mejl eller post.

Utbetalning och skatt

Om du blir beviljad ett arbetsstipendium betalas det ut till det konto du uppgivit i ansökan. Stipendiet är skattefritt.

Begränsning

Observera att du inte kan få scenkonststipendiet två år i rad.

Ansökningsformulär

Länk till ansökningsformulär för Arbetsstipendium inom scenkonst

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail