Estrad Norrs frilansresidens

28 april 2018

Antagna grupper till Estrad Norrs frilansresidens 2018 – 2019

Nu står det klart vilka tre grupper som erbjuds de första platserna  i Estrad Norrs nystartade residensprogram.  

Vi fick in drygt 70 ansökningar från välmeriterade och skickliga musiker i hela landet.  Estrad Norr har tittat på samtliga ansökningar och i samråd med en referensgrupp valt att erbjuda platserna till: Bridget Marsden & Leif Ottosson, Lena Johnsson Trio och Sirocco. 

Nästa ansökningsperiod öppnar i januari 2019. 

1 februari 2018

Stort tack till alla er som sökt Estrad Norrs frilansresidens! 

Den första ansökningsperioden har nu stängt. Intresset har varit stort – totalt 71 ansökningar fick vi in. En referensgrupp kommer nu att gå igenom alla inskickade bidrag och i samråd med Estrad Norr besluta om vilka som ska erbjudas en plats i residensprogrammet. Beslut meddelas senast den 1 april 2018.

Nästa ansökningsperiod öppnar i januari 2019, då tar vi emot ansökningar för våren och hösten 2020.


December 2017

Estrad Norr lanserar residensprogram inom genren folk- och världsmusik. En frilansgrupp per halvår ska ges möjlighet att vistas i Jämtland för att arbeta fram ett konsertprogram av hög kvalitet. Gruppen får sedan genomföra en turné om minst två veckor i Jämtland Härjedalen samt övriga Norrlandslän.

Den första ansökningsperioden öppnar i januari 2018. Estrad Norr tar då emot ansökningar för de tre första vistelseperioderna: hösten 2018, våren 2019 samt hösten 2019.

Målet med residenset är att utveckla en samarbetsform mellan frilansande musiker och institutionen Estrad Norr. Förutom den konstnärliga potentialen i en koncentrerad arbetsperiod vill Estrad Norr ge fritt verksamma musiker en möjlighet att komma i kontakt med vår region. Genom valet av folk- och världsmusik som utgångspunkt och genre kan turnéerna komplettera Norrlandslänens utbud i stort.

Tillsammans med en rådgivande referensgrupp kommer Estrad Norr att besluta om vilka grupper som ska erbjudas en plats i residensprogrammet.

Estrad Norrs residensprogram ger 

 • två veckors betald repetitionstid i Jämtland (kan delas upp på två tillfällen). 
  Ska ge gruppen möjlighet till fördjupat arbete, till exempel för instudering av nykomponerat material, arrangemang, ny presentation, etc.
 • två veckors betald turné i Jämtland Härjedalen och övriga Norrlandslän.
 • tillgång till repetitionslokaler på Estrad Norr, Östersund.
 • boende under residensperiod och turné.

Sökande grupp ska uppfylla följande:

 • Gruppen kan vara etablerad sedan tidigare eller bestå av en helt ny konstellation. 
 • Gruppen består av max fyra personer.
 • Gruppen ska efter vistelsen presentera ett konsertprogram av hög kvalitet som kan turnera i Jämtland Härjedalen och övriga Norrlandslän.
 • Någon ur gruppen tar på sig rollen som turnéledare
 • Minst en person i gruppen har körkort, då ni själva kör till spelplatserna under turnén.
 • Gruppen roddar själv i samband med turné/konserter.
 • Gruppen kan erbjuda workshop eller publiksamtal i anslutning till konsert om efterfrågan finns.

Ansök till Estrad Norrs frilansresidens 
Ansökningsperiod 1–31 januari 2018.
Beslut om vilka grupper som erbjuds en plats kommer att meddelas via mejl samt på www.estradnorr.se, senast den 1 april 2018.

Frågor?
Hör av dig till:
Monica Bergander
monica.bergander@estradnorr.se
Tel. 063 – 14 67 12