""

Per Mårtensson & Norrbotten NEO

GÄSTSPEL
När: 7 november kl 19.00
Var: Gamla Teatern
Biljetter: Boka via Nortic eller Visit Östersund

……………………………..

""
Norrbotten NEO. Foto: Gustaf Waesterberg

Per Mårtensson är en av Sveriges mest profilstarka tonsättare. Han har varit Composer in Residence vid Musikradion P2 och gästprofessor i komposition vid Indiana University i USA. Han undervisar i komposition vid Kungl. Musikhögskolan i Stockholm och Gotlands Tonsättarskola, där han även är konstnärlig ledare. Hans samarbeten med Norrbotten NEO har genom åren varit många.

– Det har gett mig en gedigen kunskap om ensemblen, musikernas kompetens och mångsidighet. Mina och flera av musikernas vägar korsades redan under studietiden, så vi har en lång historia ihop, säger Per Mårtensson.

Hans Nemea’s secret komponerad för Norrbotten NEO bygger på en berättelse ur den grekiska mytologin om det nemeiska lejonet som härjade utanför staden Nemea. Han använder här till och med ett truminstrument som kallas ”ett lejons vrål” (lion’s roar).

– Ja, för det har något gåtfullt och mystiskt över sig – i alla fall för mig, säger Per Mårtensson.

Med språket som inspiration rör han sig i Diptychon, även det ett beställningsverk av Norrbotten NEO, runt raffinerade melodifragment där ensemblens olika instrument skapar transparenta, sökande klangslöjor. I Herr Krentz är det istället Berlinmurens fall och en intervjufilm med den tidigare Östtyske politikern Egon Krenz som står i centrum.

– Det finns något patetiskt och samtidigt mycket gripande i tron på DDR och de politiska principer som historien syns ha kastat överbord, sa Per Mårtensson i samband med uruppförandet av Herr Krenz, som komponerades för ensemblen Gageego!

Vid konserten inramas Per Mårtenssons stycken av tre frontfigurer inom vår tids musik: Helmut Lachenmann, Paul Hindemith och Kaija Saariaho. Lachenmann utgår i sin musikaliska estetik från instrumentets egenskaper som konkret ljud, något han själv kallar ”musique concrète instrumental”. I den virtuosa och eleganta Trio Fluido får han också marimbans klang att smakfullt smälta samman med både viola och klarinett.

För många svenska tonsättare under 1940- och 50-talen var Hindemith en viktig förebild. Här får vi höra hans Trauermusik som skrevs rekordsnabbt den 21 januari 1936 som en hyllning till Kung Georg V av Storbritannien, som hade avlidit dagen före.

Kaija Saariahos melodiskt komplexa och uttrycksfullt målande musik bär på en sällsam skönhet som gör henne unik i det moderna klassiska musiklivet. Här ges hennes Cendres relief till Norrbotten NEOs musikaliska porträtt av Per Mårtensson.

Repertoar
Per Mårtensson: Nemea’s Secret
Helmut Lachenmann: Trio Fluido
Per Mårtensson: Diptychon
Paul Hindemith: Trauermusik
Kaija Saariaho: Cendres
Per Mårtensson: Herr Krenz

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail