Region Jämtland Härjedalen

OBS: Det här evenemanget har passerat

Musik

Goldmund Quartet

10 mar 2020Gamla Teatern

En av de mest intressanta unga kammarmusikensemblerna idag

GOLDMUND QUARTET

Goldmundkvartetten räknas till en av de mest intressanta unga kammarmusikensemblerna idag. Kvartetten blev utvalda till ”Rising star” 2019/20 som är en internationell konsertserie som lanseras av European Concert Hall Organization. Sedan debuten har de framträtt i en rad omtalade konsertsalar i Europa, USA, Kanada och Kina. Många av kvartettens konserter har spelats in av ledande europeiska radiobolag och deras debutinspelning på Naxos (Haydnkvartetter) har fått många lovord i de främsta klassiska musiktidskrifterna.

FLORIAN SCHÖTZ, VIOLIN
PINCHAS ADT, VIOLIN
CHRISTOPH VANDORY, VIOLA
RAPHAEL PARATORE, CELLO

Syskonen Felix och Fanny Mendelssohn var både nära vänner och musikerkollegor. De hyste stor respekt för varandras insikter om musik, även om Felix hade svårt att acceptera Fannys vilja att stå på egna ben som kompositör. Den sjätte kvartetten är broderns sista fullbordade stora komposition – färdig enbart två månader före hans
död vid 37 års ålder – och tillägnades den nyss avlidna systern med undertiteln ”Rekviem för Fanny”.

Haydns sex stråkkvartetter op. 76 är hans sista samling i genren. De är
dedicerade till den ungerske greven Joseph Georg von Erdödy. De är
några av tonsättarens mest ambitiösa, och vad gäller formen, experimentella kammarmusikverk. Den femte kvartetten inleds ovanligt nog med tema och variationer istället för en sonatsats. Det stort upplagda adagiot gör att verket ibland kallas för Begravningskvartetten.

Den serbisk-kanadensiska tonsättaren Ana Sokolović ger inte sällan sin musik en särprägel med de för Balkan så typiska synkoperade rytmerna. Det märks inte minst i finalen till Commedia dell’arte, ett verk fyllt av klangliga överraskningar och humoristiska kontraster.

I Sjostakovitjs tredje stråkkvartett finns kopplingar till den monumentala åttonde symfonin. I båda verken följer två scherzolika satser på varandra, där ett påföljande Adagio är musikens känslomässiga centrum både i symfonin och kvartetten. Ytterligare bevis för Sjostakovitjs mångsidighet är den närmast Mozartlika inledningssatsen och finalens mer mångtydiga karaktär med en judiskklingande dans som grund.

Program:

JOSEPH HAYDN
Stråkkvartett nr 64 D-dur op. 76 nr 5
Hob. III:79 (1797–98)
Allegretto
Largo: Cantabile e mesto
Menuetto: Allegro
Finale: Presto

FELIX MENDELSSOHN
Stråkkvartett nr 6 F-moll op. 80
(1847)
Allegro vivace assai
Allegro assai
Adagio
Finale: Allegro molto

-- PAUS --

ANA SOKOLOVIĆ
Commedia dell’arte för
stråkkvartett (2010)
Dottore
Colombina
Capitano

DMITRIJ SJOSTAKOVITJ
Stråkkvartett nr 3 F-dur op. 73 (1946)
Allegretto
Moderato con moto
Allegro non troppo
Adagio (attacca)
Moderato

Text: Jörgen Lundmark
Foto: Gregor Hohenberg

Tillfällen

  • Tisdag 10 mars 19:00 Gamla Teatern

INFO

Vid frågor:
Kontakta Mattias Olsson på mattias.1.olsson@regionjh.se