Region Jämtland Härjedalen

Sara Strömberg, litteratur och Bobbo Jäderfeldt, scenkonst.

Årets kulturstipendiater

Regionala utvecklingsnämnden beslutade under tisdagen att dela ut tre arbetsstipendier på vardera 60 000 kronor. Stipendiaterna är Bobbo Jäderfeldt scenkonst, Anders Ramsell bild- och formkonst samt Sara Strömberg litteratur.

Region Jämtland Härjedalens arbetsstipendier syftar till att möjliggöra för professionella författare, bildkonstnärer och verksamma inom scenkonst att under en viss tid kunna ägna sig åt och utveckla sitt konstnärliga arbete. Stipendiaterna ska vara bosatta och/eller huvudsakligen verksamma i Jämtlands län.

– De professionella kulturskaparna utgör kärnan i ett rikt kulturliv. Med arbetsstipendierna vill vi stötta och synliggöra länets kulturskapare och erbjuda dem möjlighet att utveckla sitt konstnärskap, säger Elise Ryder Wikén (M), Regionala utvecklingsnämndens ordförande.

Motivering scenkonst

Bobbo Jäderfeldt är en spännande särling i scenkonstfältet med uttryck som mentalism, hypnos, magi och jonglering. Tekniker som han i olika former gärna delar med sig av till både barn och vuxna. Utmaningar är förstås en självklar del av cirkusgenren och 2020 tog han världsrekord i att jonglera bakom ryggen. Men även om en sådan prestation värderas högt så tycks kommunikation med publiken vara det som lockar honom mest när han arbetar fram sina föreställningar. Drivkraften är att underhålla, men hans artisteri berör och rymmer ett brett känslospektrum såväl som skickligt hantverk.

Region Jämtland Härjedalen vill med arbetsstipendiet uppmuntra Bobbo Jäderfeldt i sitt arbete med att utveckla sitt konstnärskap och sceniska uttryck. Utdelning av stipendiet sker i samband med julkonserten ”I väntan på Sjulsmäss” den 23 november.

Motivering bild- och formkonst

Konstnären Anders Ramsell, uppvuxen i Östersund, är utbildad på Konstfack och sedan några år tillbaka åter boende och verksam i Östersund. Ramsells animationer har blivit uppmärksammade både nationellt och internationellt, där nämnas kan konstnärens akvarellanimation ”the Breath’s Deer”, bestående av hundratals akvareller, som blev inköpt till Statens konstråds Coronasamling. I ett berättande med många lager berör konstnären oss som betraktare med sin precision. Anders Ramsell har ett tydligt utvecklat och säreget konstnärskap där han använder tekniker som akvarell i animerade filmer med en välutvecklad ljudbild.

Region Jämtland Härjedalen vill med arbetsstipendiet ge Anders Ramsell, koncentrerad arbetstid för att kunna skapa en film bestående av animerade bilder.

Motivering litteratur

Sara Strömbergs debutroman Sly är en trovärdig skildring av glesbygdens undervegetation bortom schablonerna. Vi möter en värld som bryter av mot den glättade mediebilden av turisternas Åre – i stället träder en annan fjälltillvaro fram. Människor och miljöer är ömsint skildrade med en klar och osentimental blick som skapar en känsla av äkthet. Strömberg väjer inte för det halvdana i allas våra liv, misslyckanden skildras utan skam. Såväl vardagslivet som den spännande mordgåtan skildras med en språklig skärpa. Vi ser fram emot att fortsätta följa Sara Strömberg och hennes karaktärer i de kommande böckerna i serien.

För detta vill Region Jämtland Härjedalen tilldela Sara Strömberg 2022 års arbetsstipendium i litteratur. Utdelning av stipendiet sker i samband med Bokens dag den 13 oktober.