Region Jämtland Härjedalen

Arbetsstipendium scenkonst/Teater

Arbetsstipendiet i scenkonst kan i år endast sökas av yrkesverksamma inom teater. Ansökan är öppen 1-31 maj. Välkommen med din ansökan!

Arbetsstipendiet i scenkonst kan i år sökas av konstnärliga yrkesgruppen inom teater. De som i någon del frilansar prioriteras vid bedömningen. För att komma i fråga ska sökande vara bosatt och huvudsakligen verksam i Jämtland Härjedalen. Till ansökan ska bifogas motivering, meritförteckning och arbetsprover. Arbetsprover laddas upp och bifogas digitalt.

Stipendiet beslutas av Regionala utvecklingsnämnden efter förslag från en jury med extern expertmedverkan. Besluten grundar sig på en bedömning av den sökandes konstnärliga kvalitet samt innehållet i ansökan. Ett jämställdhets- och mångfaldsperspektiv ska beaktas. Vikt läggs även vid att sprida bidragen över länet. Utdelningen av stipendiet sker i ett offentligt sammanhang.