Region Jämtland Härjedalen

ÖFK och Estrad Norrs Kulturprojekt 2024

Har laget plats för individens styrka? Var tar laget vägen om ingen specifik leder det?Var hamnar laget om ingen specifik bestämmer utan alla får bestämma?Årets kulturprojekt blir ”Flockflykt”, ett dansprojekt som ska handla om kraften i jaget och kraften i gruppen. Att få vara en viktig del i något större. Att få vara trygg i en värld som föraktar svaghet.

Under ledning av koreografen Maria Ulriksson kommer ÖFK utforska olika frågeställningar genom dansen. Maria Ulriksson förklarar sina tankar om projektet:

"Jag inspireras av naturfenomenet Sort sol- starens flockdans i skymningen, där individerna bildar stora moln, splittras, skapar vågor, bryter sig ut och hittar hem till gruppen igen. Jag har använt detta som bas för att ställa mig frågor om människan som både flockdjur och ego. Behovet av att hitta sin flock, men också vikten av att våga vara sig själv. Vad händer när vi vågar vara i flöde och rörelse utan att bestämma riktning?

Vad händer om vi vågar kliva fram och karva ut våra egenheter och stå starka i oss själva som individ men också kliva in i gruppen och vara en enhet tillsammans?

Flockflykt ringar in kraften i jaget, och kraften i gruppen.

Samarbetsprojektet är det andra mellan Estrad Norr och ÖFK och kommer resultera i en kortfilm.

Medverkande i projektet:

Östersunds Fotbollsklubbs herrlag samt ledarstab

Koreograf: Maria Ulriksson

Filmare: Lina Johansson

Kompositör: Anna Soléy Tryggvadottír

Producenter: Anna Eriksson, Monica Bergander