Region Jämtland Härjedalen

Sofia Hallgren tilldelas Region Jämtland Härjedalens arbetsstipendium i scenkonst 2023. Foto: Kim Creutzer.

Årets scenkonststipendium till Sofia Hallgren

Regionala utvecklingsnämnden beslutade under måndagen att dela ut tre arbetsstipendier på vardera 60 000 kronor. Stipendiaterna i år är Sofia Hallgren scenkonst, Linda Spjut bild- och formkonst samt Linn Åslund litteratur.

Region Jämtland Härjedalens arbetsstipendier syftar till att möjliggöra för professionella författare, bildkonstnärer och verksamma inom scenkonst att under en viss tid kunna ägna sig åt och utveckla sitt konstnärliga arbete. Stipendiaterna ska vara bosatta och/eller huvudsakligen verksamma i Jämtlands län.

– De professionella kulturskaparna bidrar till samhällets utveckling, till konstnärlig förnyelse och utgör kärnan i kulturlivet. Med arbetsstipendierna vill vi stötta och synliggöra länets kulturskapare och erbjuda dem möjlighet att utveckla och fördjupa sitt konstnärskap, säger Jonas Andersson (S), Regionala utvecklingsnämndens ordförande.

scenkonst/Musik: Sofia Hallgren

Motivering:

Filmkompositören är en viktig co-driver, vars arbete består i att förhålla sig till givna bilder, stämningar och dramatiska förlopp, utan att tappa sitt eget uttryck.
En yrkesgrupp som inte alltid synliggörs för den breda allmänheten. 2023 vill vi uppmärksamma Sofia Hallgren, bosatt i Åre, utbildad på Kungliga Musikhögskolan och verksam som kompositör inom film, spel och teater sedan 10 år och anlitad både inom och utanför Sveriges gränser.

Sofia Hallgren har en opretentiös men tydlig röst i det filmiska berättandet. En akustisk klangvärld med kontur och ett tonspråk som är lekfullt kommenterande. Region Jämtland Härjedalen vill med sitt arbetsstipendium inom Scenkonst uppmuntra Sofia Hallgren att utifrån sin bas både utveckla och förankra sitt konstnärskap här i länet.

Utdelning av stipendiet

Utdelning av stipendiet sker i samband med Sallyswags konsert på Gamla Tingshuset i Östersund den 6 december.

Läs om samtliga stipendiater här