Region Jämtland Härjedalen

Snabbstöd för fria kulturutövare

För att snabbt kunna ge stöttning i en tid då många kulturarbetare drabbats hårt har Kulturen inom Region Jämtland Härjedalen beslutat att utlysa ett extra stöd för konstnärligt arbete.

Totalt utlyser man 40 snabbstöd fördelat på verksamheter inom bild- och formkonst, film, litteratur, slöjd och konsthantverk, design, musik och scenkonst. Stödet kan sökas av yrkesverksamma kulturarbetare folkbokförda i länet.

Estrad Norr tar emot ansökningar om snabbstöd inom område musik och scenkonst.

snabbstöd Musik

7 snabbstöd à 10 000 kr delas ut. Professionella musiker boende i Jämtland Härjedalen kan söka Snabbstöd.

Ansökan ska innehålla en beskrivning av de konsertprojekt du arbetar med och som inte kan genomföras våren/sommaren 2020 på grund av restriktionerna i samband med Corona. Uppge även namn, personnummer/organisationsnummer och adress.

Skicka din ansökan till: info@estradnorr.se
Skriv ”snabbstöd musik” i ämnesraden.

snabbstöd Scenkonst

4 snabbstöd à 10 000 kr delas ut. Professionella dansare/scenkonstnärer/skådespelare boende i Jämtland Härjedalen kan söka Snabbstöd.

Ansökan ska innehålla en beskrivning av de scenkonstprojekt du arbetar med och som inte kan genomföras våren/sommaren 2020 på grund av restriktionerna i samband med Corona. Uppge även namn, personnummer/organisationsnummer och adress.

Skicka din ansökan till: info@estradnorr.se
Skriva ”snabbstöd scenkonst” i ämnesraden.

Frågor

Frågor om snabbstöd inom musik och scenkonst ställer du till scenkonstchef Malin Hülphers på malin.hulphers@regionjh.se eller 070 - 252 61 58

Mer Om Snabbstöd

Sök senast 4 maj 2020

Du ansöker senast 4 maj till respektive verksamhet. Besked ges i mitten av maj.

Urval

Vi strävar efter en bred representation gällande kön, ålder, uttryck, målgrupp och geografisk spridning.

Allmänna kriterier

Professionalitet genom utbildning, tidigare erfarenheter och konstnärlig kvalitet. Folkbokförd i Jämtland Härjedalen.

Redovisning

Alla som fått stöd ska skicka in en kort redovisning. Det går bra att redovisa genom till exempel en kort text, en enkel film på max fem minuter, ljud eller bild. Redovisningarna skickas per e-post innan 15 oktober 2020.

Region Jämtland Härjedalens kulturverksamheter kan komma att publicera dessa i sina kanaler, till exempel på hemsida, Facebook eller YouTube.

Möjlighet att presentera ditt arbete

Under hösten arrangeras ett gemensamt Kulturskaparmingel/utbudsdag med möjlighet för den som vill att presentera sitt arbete.

Sök snabbstöd inom annat verksamhetsområde Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.