Region Jämtland Härjedalen

Enkät till kulturskapare med anledning av Covid-19

Lämna dina svar senast den 26 mars.

Med anledning av läget kring Covid-19 gör Region Jämtland Härjdalen Kultur denna enkät för att få en uppfattning om hur regionala kulturskapare i Jämtland Härjedalen påverkas av rådande situation. Vi har stor förståelse för kulturskaparnas situation med anledning av coronaviruset och följer löpande nationella riktlinjer. Ditt svar ingår i en regional kartläggning av nuläget för regionens professionella kulturskapare. Underlaget kommer att användas i det fortsatta arbetet.

Vi ber er att svara så snabbt som möjligt, dock senast 26 mars. Tack för din hjälp!

Till enkäten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Eventuella frågor besvaras av Jimmy Eriksson: jimmy.eriksson@regionjh.se