Region Jämtland Härjedalen
musik

Estrad Norrs Salongsorkester Foto: Nina Fridell

Musik

Inom musikområdet jobbar Estrad Norr brett. Verksamheten ska kännetecknas av variation och hög kvalitet och vi ska vara tillgängliga i hela Jämtlands län.

Vi anlitar frilansande musiker för turné på skolor, äldreboenden, bygdegårdar och andra samlingslokaler runt om i länet. Vi gör också konserter i egen regi eller i samverkan med andra aktörer. Vårt konsertutbud anpassas alltid för att passa på små scener och för att kunna genomföras på turné.

Estrad Norr driver sedan 2018 ett residensprogram inom folk- och världsmusik där frilansande musiker från hela landet kan söka för att vistas i Jämtland och arbeta fram ett konsertprogram.

Läs mer om vårt residensprogram

Ett par gånger om året tar vi emot större gästspel. Vi beställer årligen ny musik av frilansande kompositörer och ett nytt musikläger för ungdomar är planerat med start 2019.

Absolut Jämtland är en ny ensemble inom folk- och världsmusik som Estrad Norr satte ihop första gången 2018. Ensemblen kommer att variera från år till år, men ska alltid samla musiker med anknytning till länet för att årligen erbjuda en större julkonsert i Jämtlands alla kommuner.

Estrad Norrs Salongsorkester är ytterligare ett nytt projekt där vi samlat musiker från länet till en temporär orkester som kommer att dyka upp i flera sammanhang framöver.

Lilian, Monica och Anders på musiken.

Estrad Norrs musikproducenter - Lilian, Monica och Anders. Foto: Sandra Lee Pettersson

Senast uppdaterad: 2020-08-12