Region Jämtland Härjedalen

Communitydans

Communitydans är en metod för att erbjuda icke-dansare en möjlighet att uttrycka sig med dans. Arbetet leds av en danskonstnär. Danskonstnären utgår från en plats och invånarna där, och lyfter fram invånarnas berättelser. Även om ett communitydansprojekt kan se ut på många olika sätt, finns några gemensamma ramar.

  • Målgruppen är alla medborgare – vem som helst
  • Danskonstnären fungerar som guide eller inspiratör
  • Deltagarna får möjlighet att göra konstnärliga val
  • Vägen är lika viktig som målet
  • Dansen är både ett verktyg och ett konstnärligt uttryck
  • Man använder en demokratisk metod
  • Ofta har den lokala platsen en central roll i arbetet

I communitydans får amatören hjälp med att skildra och förmedla en berättelse eller en fråga man tycker är viktig eller angelägen tillsammans med professionella konstnärer.

This is Home

Projektet "This is Home" är ett communitydansprojekt som genomförs på tre orter i Jämtland under hösten 2021. Med platsen som utgångspunkt vill projektet ge fler människor en erfarenhet av att uttrycka sig genom dans, och på så sätt skapa gemenskap genom att testa något nytt.

Projektet kommer att pågå i 12 veckor och därefter mynna ut i en föreställning. Varje ort kommer att ha en ensemble på 6 dansare/deltagare.

This is Home leds av koreograf Maria Nilsson Waller och multikonstnär Stace Gill som har arbetat med liknade projekt på Irland med The River och i Östersund med ÖFK.

Projektet fokuserar på tre områden: fjällmiljö (Åre kommun), älven (Hammarstrand) och brukslandet (Offerdal).

Vi tror att koppling till naturen, tillhörighet till en plats och god gemenskap är viktigt i dessa tider. Det har blivit tydliga över hela världen i och med den pandemi som nu råder. Men hur pratar vi om kärleken till en plats utan att låta högerextremistiska?

Ett projekt som detta innebär outforskade, kreativa äventyr för samtliga. Tillsammans med gamla och nya vänner testar vi något nytt. Vi jobbar med dans och rörelse, använder kroppen som uttrycksmedel. Tillsammans skapar vi en föreställning utifrån diskussioner och funderar kring dessa teman.

 

Maria Nilsson Waller har tidigare arbetat med ÖFK i Östersund, se trailer nedan.

Senast uppdaterad: 2021-04-8