Region Jämtland Härjedalen
Dans

Back 2 Back

Boka senast 15 maj 2022

Dans som utmanar och utforskar

ilDance är ett internationellt nutida danskompani som grundades 2012 av de konstnärliga ledarna Israel Aloni och Lee Brummer. Nu kommer de till Jämtland med två helt nya dansverk.

Schism - av Israel Aloni

Schism handlar om begreppet gränser. Trots kontinuerliga försök ser moderna västerländska samhällen fortfarande världen som ett nät av motsatta binärer. I en antingen-eller-värld finns det en viss förväntan om att det ska finnas en tydlig linje – en gräns av något slag, som är tänkt att hjälpa oss organisera världen i begripliga delar. Men frågan kvarstår: var går gränsen mellan man och kvinna, mellan min kropp och världen, mellan medborgarskap och fängelse, mellan oss och de andra? Israel Aloni antar här utmaningen att beskriva världen med alternativa medel.

Something to do, Someone to love, something to look forward to
- Av Lee Brummer

Verket är baserat på intervjuer där Brummer och artisterna delar personliga berättelser om sökandet efter lycka och vad människor har behövt gå igenom för att hitta den. Berättelserna handlar om sökandet efter trygghet, hälsa och relationer, liksom upplevelser av förlust och ensamhet eller ögonblick av kärlek och triumf. Brummer utforskar vad något och någon har varit för olika människor.

Medverkande Schism
Concept: Israel Aloni
Choreography: Israel Aloni & performers
Performers: Smadar Goshen, Laerke Appelon, Spencer Carter, Israel Aloni
Soundtrack: Spencer Carte, Aida Nadeem
Light design: Johan Bjellsäter
Costumes and space design: Linnea Bågander

Medverkande Something to do, Someone to love, something
to look forward to

Concept: Lee Brummer
Choreography: Lee Brummer in collaboration with the cast
Performers: Naomi Kats, Jennifer Wallen, Siri Elmqvist, Anoushka Jago. Soundtrack: Sascha Budimski
Light design: Johan Bjellsäter
Costumes: Aviad Arik Hermnan

Läs mer på www.ildance.se Länk till annan webbplats.

English

Schism - by Israel Aloni
Schism deals with the notion of borders and how it impacts the conceptualization of the world within the huWOman1 experience. In this piece, as a gender-fluid individual who is also diasporic-nomadic Jew, Aloni is taking on the challenge to describe the world by alternative means.

Despite continuous attempts, modern western societies are still viewing the world as a web of dichotomous binaries. In an either-or world, there is a certain expectation for there to be a clear line - a border of some kind, which is meant to help us organize the world into comprehensible packages. However, the question remains: where is the border between male and female, between my body and the world, between citizenship and imprisonment, between desire and obsession, between sanity and madness and between us and them?

Schism is an intimate performative act with four multidisciplinary performers. The audience is sat in a unique eye shaped seating arrangement, close to the performers. The border between performer and audience is blurred.

Something to do, Someone to love, something to look forward to - by Lee Brummer
Gordon Livingstone M.D. skriver: De tre komponenterna av lycka är något att göra, någon att älska och något att se fram emot. Baserat på intervjuer med individer delar Brummer och artisterna personliga berättelser om sökandet efter lycka och vad människor har behövt gå igenom för att hitta den. Sådana berättelser inkluderar sökandet efter säkerhet, hälsa och relationer samtidigt som de uthärdar utmaningar som förlust och ensamhet eller firar ögonblick av kärlek och triumf. Brummer utforskar vad något och någon har varit för olika människor.

Något att göra, någon att älska, något att se fram emot är ett nytt multidisciplinärt verk som främjar omvandlingar av rörelse och textförmedling i ett prestationssammanhang. Lee Brummer utvecklar tillsammans med ensemblen av 4 artister ett unikt och modigt språk som använder speciella och artikulerade rörelser tillsammans med talad text.

Gordon Livingstone M.D. writes: The three components of happiness are something to do, someone to love, and something to look forward to. Based on interviews with individuals, Brummer and the performers share personal stories of the search for happiness and what people have had to go through to find it. Such stories include the search for safety, health and relationships while enduring challenges such as loss and loneliness or celebrating moments of love and triumph. Brummer explores what the somethings and someones have been for different people.

Something to do, someone to love, something to look forward to is a new multidisciplinary work which advances conversions of movement and text mediation in a performance context. Lee Brummer, together with the cast of 4 performers develops a unique and brave language which utilises particular and articulated movement together with spoken text.

Bokning för arrangör

Information om att arrangera

    • Offentlig publik
    • Skola: 16-19 år
  • Vår 2023

Spelperiod Vecka 15

Målgrupp: 16-19 år/ offentlig publik

Maxpublik: 60-100 st beroende på lokal

Programlängd: ca 95 min inkl paus

Krav på spelplatsen
Scenyta: 12,5x10,5 inkl publikplatser
Teknik: 16A 3-fas
Mörkläggning: önskvärt

Bygg-/rivtid: 120/60 min

Pris
Skolföreställning 1000-2000 kr
Offentlig föreställning 4000 kr

Mer info om vår prissättning

Foto: ilDance