Region Jämtland Härjedalen

Att arrangera

Vill du arrangera en konsert eller en föreställning i din bygd?

Estrad Norr är Region Jämtland Härjedalens professionella scenkonstinstitution.Vårt uppdrag är att sprida musik, teater, musikteater och dans till alla medborgare, i hela länet. Vår verksamhet är skattefinansierad. Vi kan därför erbjuda våra produktioner till ett subventionerat pris, så att även små arrangörer ska gå runt ekonomiskt. Vill du veta mer om hur det går till? Kontakta Monica Bergander på monica.bergander@regionjh.se eller Christina Seldahl på christina.lindgren@regionjh.se

Vad krävs för att arrangera scenkonst?

 • Vilja och engagemang
 • En förening med ett organisationsnummer
 • Uppvärmd lokal med tillgång till el
 • Fri inlast – innebär snöröjning vintertid
 • En kontaktperson
 • Personer som tar emot artister och finns på plats
  under speltillfället

Vad får du när du bokar någon av Estrad Norrs produktioner?

 • Ett arrangemang – t.ex. en konsert eller föreställning,
  inklusive den teknik som behövs.
 • Inga kostnader tillkommer på angivet pris
 • Affischer & flyers för arrangemanget
 • Del i samlingsannons för turné bekostas av Estrad Norr
 • Du kan använda oss på Estrad Norr som stöd/bollplank
 • Föreningen behåller alla intäkter!

Scenkonstutbud

Estrad Norr kommer ut med ett nytt scenkonstutbud en gång om året. Utbudet kan bokas av arrangörer i hela Jämtland Härjedalen.

Senast uppdaterad: 2024-04-23