Region Jämtland Härjedalen

Länkpuffar

De länkade puffarna kan användas för att på ett mer grafiskt sätt länka till en annan sida. De kan också kombineras tillsammans med en bild.

Skapa länkpuffar

  1. Kopiera valfri layout nedan, Länkpuffar eller Länkpuffar med bild
  2. Klistra in layouten på valfri sida
  3. Redigera text och bild.
    Förslag på bildstorlek är 330 x 182 pixlar (samma bildförhållande som en nyhetsbild på 690 x 380 pixlar), men viktigast är att bilderna har samma format.
    Se till att texten länkas rätt och att den använder formatmallen Rubrik 2.

Du kan ha hur många puffar du vill. För varje layout inuti huvudlayouten (Länkpuffar/Länkpuffar med bild) blir det en ny puff. I exemplet nedan ligger tre i rad varpå ena har bild.

Exempel

Exempel med bild

Senast uppdaterad: 2018-12-20