Region Jämtland Härjedalen

Dekorationer

Det finns ett antal anpassade dekorationsmallar på er webbplats som ni kan använda er av när ni skapar ert innehåll. En dekorationsmall kan sättas direkt på en textmodul eller på en layout med innehåll.

Utseende för dekorationsmallar justeras centralt. På det sättet kan en dekorationsmall i framtiden tillexempel ändra färg varpå ändringen slår igenom överallt där den används.

Puff

En puff används för att särskilja eller framhäva innehåll på webbplatsen. Den används för att särskilja högerspalten från innehållet i mittenspalten, men kan likväl utnyttjas som tillexempel faktaruta längst ner på en sida.

Skapa puff

  1. Skapa en Radvis layout och döp den förslagsvis till Puff
  2. Sätt dekorationen Puff på layouten
  3. Placera ett textelement och skriv valfri rubrik med formatmallen Rubrik 2
  4. Placera ytterligare ett textelement (som i exemplet nedan) eller annan valfri modul inuti layouten.

Rubrik i min puff

Innehåll i min puff

Länkknapp

En länkknapp kan användas för att på ett mer grafiskt sätt länka till en annan sida.

Skapa länkknapp

  1. Skapa ett textelement och skriv valfri länktext med formatmallen Brödtext
  2. Länka texten till valfri sida
  3. Sätt dekorationen Länkknapp på textelementet

Länkpuffar

Du kan även använda dig av större länkpuffar för att länka till en annan sida. Dessa finns som exempel under Länkpuffar.

Senast uppdaterad: 2018-12-19