Region Jämtland Härjedalen

ENKÄT med anledning av covid-19

Enkät till kulturskapare

På grund av att pandemin fortsätter gör Region Jämtland Härjedalen en uppföljning av vårens enkät för att få en uppfattning om hur professionella kulturskapare, enskilda eller fria grupper, i Jämtland Härjedalen påverkas av situationen. Svaren ingår i en regional kartläggning av nuläget för regionala verksamheter. Svaras senast 8 november.

Länk till enkät till professionella kulturskaparelänk till annan webbplats

Enkät till samlingslokaler, hembygdsgårdar och lokala museer

Med anledning av det fortsatta läget med coronakrisen gör Region Jämtland Härjedalen en undersökning av hur länets samlingslokaler, hembygdsföreningar och lokala museer påverkas av situationen. Svaren ingår i en regional kartläggning av nuläget. Svara senast 8 november.

Länk till enkät till samlingslokaler, hembygdsgårdar och lokala museerlänk till annan webbplats

Resultatet av Handelskammarens enkät

Statistik och analys över hur företagen i Mittnorrland har påverkats av Covid-19 finns på regionens webb.

Länk till regionstatistiklänk till annan webbplats

Resultatet av kulturens VÅRenkät

Den 26 mars stängdes kulturens snabbenkät till kulturskapare. Då förutsättningarna förändras snabbt så är det svårt att dra några långsiktiga slutsatser av just endast denna enkät. Resultatet per 26 mars var ändå

  • 132 svaraden, de flesta bildkonstnärer, musiker och konsthantverkare. 60% av de svarande hemmahörande i Östersund kommun.
  • 61% jobbar som vanligt med sitt skapande och utvecklar nya idéer. Många samarbeten drabbas dock negativt, både med andra kulturskapare samt med övriga samhället​

  • 73% hade drabbats direkt genom inställda uppdrag. Många kombinatörs tjänster, deltidstjänster och sidoverksamheter kan vara en trygghet för en del. Många har otrygga arbetsvillkor, ingen A-kassa för somliga​.
  • 33% önskar jobb och uppdrag medan 29% önskar någon form av ekonomisk kompensation. Det finns en mycket stor ovisshet och osäkerhet bland många samt risk för konkurs för en del​. Många enskilda har små marginaler, även innan coronakrisen.
Senast uppdaterad: 2020-11-2